לא תאכַל כָּל-תּוֹעֵבָה
כשרות בבעלי חיים
Kashrut in Animals


התורה מצווה אותנו לאכול רק מאכלים כשרים.
בספר דברים פרק י"ד פסוקים ג'-כ"א התורה מציינת מהם הסימנים לכשרות בבעלי חיים.
The torah has different halachot on different types of animals.
  • Land animals
  • Fish
  • Birds
  • "don't cook a goat in its mother's milk"


:משימה קבוצתית
1.העתק את הפסוקים המתאימים לקבוצת בע"ח.
2.כתוב מהם סימני הכשרות והסבר אותם עפ"י המפרשים,
רש"י, רמב"ן, אורח חיים, ספורנו...
3.הבא תמונות המתארות את סימני הכשרות בכל בע"ח.
4.הבא דוגמאות לבע"ח חיים המתאימים לסימני הכשרות ובע"ח שלא מתאימים לסימנים.
5.עיין ברמב"ם, ספר קדושה, הלכות מאכלות אסורים, פרק א כתוב והסבר את ההלכות הקשורות לבע"ח בקטגוריה שלך.


מקורות שאתה יכול להסתייע בהם

1. www.daat.ac.il תנך- "שבילי התנך" עם מפרשים
2. www.mechon-mamre.org מכון ממרא - רמבם
3. http://www.kashrut.com/articles/buffalo/ - Kashrut of Exotic Animals: The Buffalo
4. http://www.kashrut.com/articles/turk_part3/ - KASHRUT OF BIRDS - THE NEED FOR A MESORAH
5. http://www.kashrut.com/articles/ - INFORMATION about KASHRUT
6. Kashrut law.kashrut